همراهان شرکت‌کنندگان نمایندگان هیئت مدیره زمان
شام (تعهد-هتل هما)/نشست خبری ۰۷:۰۰-۰۹:۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
نهار/استان البرز ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ سه‌شنبه ۵ بهمن
شام ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
انتقال به قزوین (پیش گشت) ۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
پیش گشت (قزوین و زنجان) پیش گشت (قزوین، زنجان و همدان) نهار ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
جلسه هیئت مدیره/شام ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
پنجشنبه ۷ بهمن
پیش گشت (همدان) پیش گشت (همدان) جلسه هیئت مدیره ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
نهار (تعهد) ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
انتقال به تهران استراحت ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
استراحت ۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰
شام شام (تعهد) ۱۹:۳۰-۲۱:۰۰
جمعه ۸ بهمن
پیش گشت (همدان) نشست عمومی ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
استراحت ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
نشست عمومی ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
نهار (تعهد)/هتل هما ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
انتقال به تهران نشست عمومی ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
استراحت ۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
نشست عمومی ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
استراحت ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰
شام شام (تعهد) ۲۰:۰۰-۲۲:۰۰
شنبه ۹ بهمن
انتقال به مراسم افتتاحیه ۰۷:۳۰-۰۸:۱۵
معرفی ایران ۰۸:۳۰-۰۹:۰۰
مراسم افتتاحیه ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت/نشست خبری ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
سخنران اصلی ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵
انتقال به هتل هما ۱۲:۰۰-۱۲:۴۵
وقت آزاد کارگاه کاندیدهای انتخابات ۱۲:۴۵-۱۳:۴۵
ثبت‌نام متاخرین کارگاه هیئت مدیره ۱۳:۴۵-۱۴:۴۵
نهار (تعهد) ۱۳:۰۰-۱۴:۴۵
گزارش هیئت مدیره ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
استراحت ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰
ارائه کشورهای کاندید انتخابات ۲۰۱۹ ۱۶:۳۰-۱۷:۴۵
وقت آزاد جلسه نمایندگان ۱۸:۰۰-۱۸:۴۵
شام (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)/هتل هما ۱۹:۰۰-۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۰ بهمن
بازدید از کاخ گلستان و موزه ملی جلسه نمایندگان ۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
بازدید از کاخ گلستان و موزه ملی ۱۰:۳۰-۱۳:۰۰
نهار (تعهد)/هتل فردوسی ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
بازدید از موزه جواهرات ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
بازدید از برج آزادی ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
شام (تعهد)/هتل اسپیناس ۱۸:۰۰-۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۱ بهمن
انتقال به هتل هما ۰۷:۱۵-۰۸:۰۰
جلسه عمومی ۰۸:۴۵-۰۹:۰۰
کارگاه آشپزی ارائه جاده ابریشم ۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۰:۳۰
کاخ نیاوران و موزه فرش کارگاه آشپزی/تور میزگرد ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
تور نهار (تعهد)/هتل هما ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
(۱۴:۰۰-۱۵:۳۰) کارگاه‌های a6/ a1-a2-a3-a4-a5 جلسه مدرسان (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰) گروه (A) ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰
استراحت ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
کارگاه آشپزی/تور (۱۶:۰۰-۱۷:۳۰) جلسه مدرسان b7 و کارگاه‌های b3/ b1-b2-b4-b5-b6 کارگاه (۱۶:۰۰-۱۸:۳۰) گروه (B) ۱۶:۰۰-۱۹:۳۰
انتقال به هتل آزادی ۱۸:۰۰-۲۱:۰۰
شام/گشت انتخابی ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۲ بهمن
کارگاه آشپزی/بازدید از کاخ سعدآباد نشست عمومی/انتخابات هیئت مدیره ۲۰۱۹ ۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
نهار ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰
وقت آزاد کارگاه‌های c1-c2-c3-c4-c5-c6 (گروه C) ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
وقت آزاد ۱۶:۳۰-۱۹:۰۰
شام آخر و مزایده ۱۹:۳۰-۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۳ بهمن
خروج ۰۷:۳۰-۰۸:۳۰
مراسم اختتامیه ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
انتقال به فرودگاه ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
پرواز به شیراز ۱۳:۰۰
خروج دیرهنگام/نهار (تعهد) ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰