برنامه مراسم افتتاحیه زمان شماره
ثبت‌نام و ورود به سالن ۸:۲۵-۸:۰۰ ۱
مراسم آغاز همایش ۸:۳۰-۸:۲۵ ۲
معرفی ایران توسط جناب آقای دکتر حامد وحدتی نسب، استاد دانشگاه تربیت مدرس ۹:۰۰-۸:۳۰ ۳
پخش قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران ۹:۰۵-۹:۰۰ ۴
معرفی همایش و خوش‌آمد رسمی توسط مجری ۹:۱۰-۹:۰۵ ۵
خوش‌آمد جناب آقای نورآقایی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری ایران ۹:۱۷-۹:۱۰ ۶
خوش آمد خانم فلیسیتاس رسنیگ، رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری ۹:۳۰-۹:۲۰ ۷
پخش کلیپ فعالیت‌های کنوانسیون ۹:۴۰-۹:۳۰ ۸
سخنرانی خانم احمدی پور، معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۹:۵۰-۹:۴۰ ۹
تبریک سال نو چینی ۹:۵۵-۹:۵۰ ۱۰
سخنرانی جناب آقای طالب ریفاعی، رئیس سازمان جهانی گردشگری ۱۰:۱۰-۹:۵۵ ۱۱
تقدیر ویژه از پیشکسوتان ۱۰:۳۰-۱۰:۱۰ ۱۲
پذیرایی/کنفرانس خبری ۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ ۱۳
سخنرانی جناب آقای پروفسور جعفر جعفری، استاد دانشگاه ویسکانسین استوت ۱۲:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۴
انتقال به هتل ۱۴:۰۰-۱۲:۳۰ ۱۵